Aanpak

Het start met een idee!

Bij het ontwerp staat een geïntegreerde aanpak van het ontwerpproces voor ogen, waarbij alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces meegewogen worden. Vanaf het eerste ontwerpidee wordt de klant meegenomen. Vanuit een analytische benadering wordt gewerkt aan een optimale synthese van ruimte, functie, constructie, bouwtechniek en bouweconomie.

 

Met een heldere visie ontstaat een duidelijk concept. Hierbij houdt Sturio & Partners ook rekening met de ruimtelijke context en locatie. Voor Sturio & Partners is de locatie meer dan alléén de plek, ook de historie van de plaats is hierbij een inspiratiebron.

 

Uitgangspunten: Duurzaamheid, hergebruik en flexibiliteit.

 

Werkzaamheden: Voorbereiding, planvorming, ontwerp + management bouwprojecten, exterieur, interieur, bouwkundig, coördinatie, contractvorming, directievoering.

Ieder project verdient de juiste zorg, aandacht en kwaliteit en vanuit die visie:
STURIO & Partners
3D visualisatie
3D Visualisatie

hoe doen wij dat
Hoe doen wij dat

interieur
Interieur

tuin ontwerp
ontwerp tuin

bouwbioloog
Bouwbioloog

ervaring
Ervaring

3D visualisatie

Een platte bouwtekening is niet meer van deze tijd. Sturio & Partners is gespecialiseerd in het 3D-visualiseren van een ontwerp. De klant kan hierbij direct een beeld vormen over het ontwerp. Het leveren van een film (walkthrough) behoort tot de mogelijkheden, alsmede fotorealistische visualisaties (renderings).

Hoe doen wij dat

Zelf vind Jack Steur het interessant om met zijn klanten en bouwpartners te sparren, om zo een optimaal eindresultaat te bewerkstelligen. In die zin ziet hij zichzelf meer als een authentiek Bouwmeester, die vroeger alle disciplines binnen de bouwwereld beheerste en aan het werk ging. Gezien de huidige complexiteit van projecten werkt Jack Steur in die zin samen met geselecteerde partners. Elke opdrachtgever en elk project is anders en vanuit die visie stelt hij een strategisch ‘Building Design Solutions Team’ samen. Sturio & Partners ontzorgt jou als klant door de bouw te begeleiden, zie ook aanpak.

Interieur

Een woning of high-end kantoor beleef je van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, mede in relatie tot een eventuele tuin. Open en dicht, licht en donker zijn belangrijke aspecten, ook in relatie tot de stand van een woning, zichtlijnen, omgeving, zon, etcetera.

 

In overleg met de klant kunnen meubels op maat worden ontworpen, afstemming op elkaar vindt daarbij tot in het fijnste detail plaats. Ook het verlichtingsadvies is een belangrijk onderdeel voor het slagen van een project. Door te spelen met licht en donker, directe verlichting of indirecte verlichting en de verlichtingsrichting, wordt een project spannender en is de beleving hiervan meer intens.

Ontwerp tuin

De tuin maakt een huis een thuis en is een belangrijk onderdeel van het TOTAAL en de beleving hiervan. In samenwerking met een ‘Tuinprinses’ gaat Jack Steur hiermee aan de slag.

Bouwbioloog

Met simpele oplossingen is een fijn leefklimaat realiseerbaar.

“De verantwoordelijkheid die je als Building Design Solutions’ hebt naar de opdrachtgever, maar ook naar de toekomst, is dat een gebouw lang gewaardeerd moet worden”.

Ervaring

Sturio & Partners heeft veel projecten ontworpen en gerealiseerd. Projecten als kantoren en bedrijfsgebouwen, herbestemmingsprojecten, sportaccommodaties, hotels, woningbouw en villa’s, verbouwingen en uitbreidingen van woonhuizen, restauratie en renovatie projecten, interieurs van woonhuizen en winkels, kantoorinnovaties en -interiors.

 

Op deze website wordt door middel van een kleine selectie van projecten een beeld gegeven van de activiteiten van het bureau.

RGA kantoorinterieur