Over dit project

PROJECTPARTNERS

Start bouw: 2020 – 2021
Omvang: BVO: 2980 m2
Inhoud: 18.572 m3
Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Architect: KUIPER STEUR architecten BNA
Bouwbedrijf: Mercuur Bouw 

 

Twaalf jaar geleden nam het Edam-Volendamse verenigingsleven het initiatief om te komen tot een moderne en multifunctionele sportaccommodatie waar verschillende verenigingen gebruik van zouden kunnen maken. Met een levendig verenigingsleven heeft de gemeente Edam-Volendam uiteindelijk dit initiatief omgezet in de realisatie van een sportcampus op een prominente locatie vlak bij de nieuwe woonwijk Broeckgouw.

 

Werkzaamheden/wijzigingen/de aanpak

Vraag vanuit de gemeente: Stedenbouwkundig is er sprake van een markante en in het oog springende vrije ligging. Dit betekent zonder meer dat het gebouw in architectonisch opzicht een ambitieus ontwerp dient te zijn. Er is sprake van een solitair gebouw. Het dient vormgegeven te worden als een alzijdig georiënteerd en samenhangend beeldconcept. Het gebouw wordt door verschillende doelgroepen gebruikt. Het gebouw moet ook toekomstig aangepast kunnen worden. Het gebouw zal in de nieuwe wijk ook meer de rol van ontmoetingsplek gaan vervullen. Daarbij hecht de gemeente aan een gebouw dat energieneutraal is en waar op een verantwoorde manier is rekening gehouden met het materiaalgebruik. De Sportcampus onderscheidt zich door het open en extraverte karakter van de meeste andere sport- en turnhallen, die meer ‘gesloten’ zijn. Het gebouw levert stedenbouwkundig een bijdrage aan een kwalitatieve upgrade van het gebied.