Sportcampus

ETB Cas Sombroek

PROJECTGEGEVENS

Start bouw: 2020-2021

Omvang BVO: 2980 m2

Inhoud: 18.572 m3

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam

Ontwerp: Kuiper Steur architecten

Bouwbedrijf: Mercuur Bouw

ETB Sportcampus Volendam

Twaalf jaar geleden nam het Edam-Volendamse verenigingsleven het initiatief om te komen tot een moderne en multifunctionele sportaccommodatie waar verschillende verenigingen gebruik van zouden kunnen maken. Met een levendig verenigingsleven heeft de gemeente Edam-Volendam uiteindelijk dit initiatief omgezet in de realisatie van een sportcampus op een prominente locatie vlak bij de nieuwe woonwijk Broeckgouw.

 

Werkzaamheden/wijzigingen/aanpak

De vraag vanuit de gemeente: Stedenbouwkundig is er sprake van een markante en in het oog springende vrije ligging. Dit betekende onder meer dat het gebouw in architectonisch opzicht een ambitieus ontwerp dient te zijn. Er is sprake van een solitair gebouw. Het dient vormgegeven te worden als een alzijdig georiënteerd en samenhangend beeldconcept. Het gebouw wordt door verschillende doelgroepen gebruikt en dient toekomstig aangepast te kunnen worden. Daarnaast zal het gebouw in de nieuwe wijk ook meer de rol van ontmoetingsplek gaan vervullen. Daarbij hecht de gemeente waarde aan een gebouw dat energieneutraal is en waar op een verantwoorde manier is rekening gehouden met het materiaalgebruik. De Sportcampus onderscheidt zich door het open en extraverte karakter van de meeste andere sport- en turnhallen, die meer ‘gesloten’ zijn. Het gebouw levert stedenbouwkundig een bijdrage aan een kwalitatieve upgrade van het gebied.

Meer projecten

Publicaties